Publication complète des résultats de la session extraordinaire du Bac

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) vient de publier les résultats du baccalauréat de la session extraordinaire d’août 2016, pour les départements de l’Ouest et du Nord.

L’Ouest accuse un taux de réussite de 19,44% et le Nord 46,47%, selon le MENFP.

A rappeler que les résultats pour les autres département avaient été préalablement publiés.

Vant Bèf Info

Le Naturalisme Bar

3 commentaires

  • Mezanmi kote avni jenès nan peyi a ye la a? E kote nou prale ak sistèm edi kasyon sa nou gen nan peyi nou an? Yon sistèm edikasyon ki rele map prije e map peze.An Ayiti kou jèn nou yo rive nan filo se la pou yo ap prije yo,se vre nou pagen ase inivèsite. Men pa bliye ke se ak anpil kè kontan lè paran yo wè yo voye pitit yo nan ekzamen pou yo wè yo reyisi. E se yon chay ki soti toujou sou do yo pou yo ka gen plas pou yo ede lòt ti moun piti ki dèyè yo.Pou gade pou wè lwès bledel nan òdinè e ekstraòdinè menm demi po blenndè 50% li pa bay. Dim non kisa nou voye jèn nou yo al fè? Grenn ti moun epi pou yo pran lari a, sa ki gen konsyans pap fè move bagay,men sa ki paka sipòte oblije fè sak pa bon. Nou paka juje jèn yo lè yap pase futu peyi a nan tente.Paske se nou menm kap ba yo move swen nan tout sans.